Parhaat kotisivut 2021

Hyvät kotisivut houkuttelevat asiakkaita

On sanomattakin selvää, että 2020-luvulla kotisivut ovat välttämättömät kaikille yrityksille toimialasta riippumatta, sillä ne ovat usein asiakkaan ensimmäinen ja tärkein kontakti yritykseen. Hyvät kotisivut ovat yritykselle merkittävä voimavara ja ne toimivat sähköisen markkinoinnin perustana. Kotisivut ovat kuin yrityksen eteinen, ensivaikutelma ratkaisee pysyykö asiakas sivuilla vai jatkaako hän matkaa seuraaville sivuille. Kotisivujen käyttäjäkokemuksesta kannattaa siis tehdä asiakkaille mieluinen, aivan kuten yrityksen kivijalkaliikkeestä tai toimistosta.

Laadukkailla kotisivuilla on selkeä tarkoitus, esimerkiksi tuotteiden myynti, yhteystietojen keräys tai informaation jakaminen. Tarkoituksen lisäksi hyvät kotisivut johdattelevat asiakasta kohti tavoitetta ja toimivat myyjänä vuorokauden ympäri. Pahimmassa tapauksessa huonot kotisivut karkottavat potentiaaliset asiakkaat ja tukahduttavat myynnin.

Kotisivujen suunnittelu

Kotisivujen tekeminen alkaa aina huolellisesta suunnittelusta. Yrityksen tulee selvittää, mikä on kotisivujen tarkoitus ja mitä niiden avulla halutaan saavuttaa. Yrityksen tulee siis miettiä, että mitä asiakkaan halutaan sivuilla tekevän. Kotisivuilla olisi hyvä olla yksi päätavoite, jonka ohella voi olla useita pienempiä tavoitteita. Päätavoite voi olla esimerkiksi tuotteiden myynti verkkokaupassa tai liidien hankinta. Verkkokaupan pienempänä tavoitteena voisi olla vaikkapa uutiskirjeen tilaus. Vaikka kotisivut ovat yrityksen sähköinen markkinapaikka, tulee ne aina suunnitella asiakkaan tarpeet edellä. Ensivaikutelma, käyttäjäkokemus sisältöjen ja tekniikan näkökulmasta, visuaalinen ilme sekä hakukoneoptimointi ovat tekijöitä, joilla kotisivuista saa asiakkaalle miellyttävämmän. 

Luo hyvä ensivaikutelma

Ensivaikutelma kotisivuista on todella tärkeä, sillä se luo asiakkaalle mielikuvan yrityksestä. Esimerkiksi luotettava ja helpostilähestyttävä ovat mielikuvia, joita olisi hyvä pyrkiä luomaan, mutta tehtävä ei ole helppo, sillä vaikutelman tekemiseen aikaa vain alle 10 sekuntia. Jos kotisivut eivät vakuuta, siirtyy asiakas kilpailijoiden sivuille.

Ensivaikutelmaan voi vaikuttaa esimerkiksi kotisivujen visuaalisella ilmeellä. Asiakas kiinnittää huomiota ensimmäisenä todennäköisesti kotisivujen värimaailmaan, yrityksen logoon sekä muihin mahdollisiin kuviin ja jos nämä jäävät mieleen, auttaa se asiakasta muistamaan yrityksen jatkossa. Ensivaikutelmaan siis kannattaa panostaa. 

Panosta sisältöön ja alustaan

Myös miellyttävä käyttäjäkokemus, niin sisällöllisesti kuin teknisesti, on merkittävässä roolissa, kun asiakas surffailee kotisivuilla. Laadukas sisältö kertoo asiakkaalle, mitä yritys tekee ja tarjoaa. Sisältöjen tuottamisessa on tärkeää ymmärtää yrityksen nykyinen sekä potentiaalinen kohderyhmä ja tuottaa heille kiinnostavaa sisältöä. Sisällöntuotannossa kannattaa panostaa yrityksen omiin vahvuuksiin ja korostaa, mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkaalle. Sisältöön kuuluu esimerkiksi mielenkiintoinen etusivu, houkuttelevat tuote- ja palvelukuvaukset, ajankohtainen blogi ja selkeät yhteystiedot. 

Lisäksi kotisivun teknisellä alustalla on paljon merkitystä. Laadukas kotisivujen alusta luo yritykselle digitaalisen markkinoinnin pohjan, hyvän sivuston käytettävyyden sekä helpon sisällön päivittämisen. Tärkeää on myös ottaa huomioon, miten kotisivujen sisältö tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Sisällön avulla asiakasta on tarkoitus ohjailla kohti ostoa tai yhteydenottoa, mutta hyvätkin sisällöt valuvat hukkaan, jos tavoite ei ole selkeä. 

Johdata konversioon

Kotisivujen sisällön tavoitteena johdattaa asiakasta sivustolla ja saada hänet toimimaan halutulla tavalla, esimerkiksi ostamaan tuote tai palvelu tai ottamaan yhteyttä. Sisältöjen tulee tukea asiakasta kaikissa ostopolun eri vaiheissa. Ostopolku on prosessi, jossa kuluttajasta voidaan saada asiakas ja jos kotisivujen sisällöt ovat pielessä jossain ostopolun vaiheessa, voi asiakas siirtyä muille sivustoille. Jotta kotisivuilla saadaan aikaan tuloksia, pitää sisältöjen olla kunnossa. 


Kotisivujen tekeminen – itse vai ulkoistamalla?

Kotisivut rakennetaan jonkin julkaisujärjestelmän, kuten WordPressin tai Magenton, avulla. Julkaisujärjestelmän valintaan vaikuttaa kotisivujen tarkoitus, esimerkiksi verkkokaupalle tai palvelusivustolle sopivat erilaiset alustat. Jos alusta on valittu väärin, heikentää se kotisivun käyttäjäkokemusta ja näin ollen kotisivujen tavoitteen saavuttamista. Alusta tulee siis valita sivuston tavoitteen mukaan. 

Tavoitteen ja alustan lisäksi alussa kotisivuille pitää myös valita nimi. Mikä tahansa käy, kunhan kyseinen domain on vapaa. Nimi kannattaa olla lyhyt ja yksilöllinen, jotta asiakkaat muistavat ja erottavat sen kilpailijoista. 

Ulkoista ammattilaisille

Vaikka kotisivujen tekeminen onkin nykyään helppoa eikä vaadi juurikaan erityistä osaamista, ei niitä kuitenkaan yleensä kannata tehdä itse. Omatoimisesti rakennetut sivut eivät useinkaan vakuuta ja houkuttele asiakkaita eivätkä ne myöskään löydy hakukoneista puutteellisen optimoinnin takia. Tee se itse-sivut sopivat vain esimerkiksi blogin tai pienen yrityksen kotisivuiksi. Suuren yrityksen olisi järkevää satsata kotisivuihin ja ulkoistaa kotisivujen rakentaminen ammattilaisille.

Laadukkaisiin kotisivuihin kannattaa panostaa ja investoida, jotta ne palvelevat yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin. Kotisivutuotannon ulkoistaminen voidaan miettiä investointina yrityksen myyntiin ja liiketoimintaan. Erinomaisesti tehdyt kotisivut lisäävät myyntiä ja maksavat itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Kehnot sivut taas karkottavat asiakkaat kilpailijoiden sivuille, mitä kukaan yritys ei tietenkään halua. 

Kotisivujen tekeminen myös vaatii laaja-alaista osaamista niin koodauksesta kuin visuaalisesta puolesta, sisällöntuotannosta ja hakukoneoptimoinnista, jolloin ammattilaisesta on varmasti enemmän hyötyä kuin haittaa. Kotisivujen tekijöiden tiimiin kuuluu usein hakukoneoptimoijia, graafikoita ja sisällöntuottajia, joiden avulla yrityksen kotisivut saadaan loistamaan niin kilpailijoiden keskuudessa kuin myös hakukoneissa. 

Kotisivut osana digimarkkinointia

Kotisivut eivät ole vain yrityksen kivijalkaliike netissä. Kotisivujen ja digimarkkinoinnin avulla voidaan laajentaa yrityksen tunnettuutta, hankkia uusia asiakkaita, parantaa hakukonenäkyvyyttä ja näiden ansiosta lisätä myyntiä. Uusien kotisivujen onkin tarkoitus lisätä liikennettä, jolloin kaikki yllä mainitut tavoitteet saavutetaan tehokkaammin. 

Laadukas kotisivujen rakentaminen sisältää aina teknistä hakukoneoptimointia, jotta sivusto näkyy hakukoneissa. Myös sisällön tulee olla hakukone- ja käyttäjäystävällistä, jotta käyttäjät löytävät sivuille ja pysyvät siellä. Kotisivujen ja hakukoneoptimoinnin lisäksi yrityksen tulisi luoda digitaalisen markkinoinnin strategia, johon voi kuulua esimerkiksi Google Ads-, Display- ja Facebook-mainontaa. Kotisivut eivät siis nykyään yksistään riitä, niiden ohelle tarvitaan muitakin kanavia, jotka lisäävät liikennettä ja konversiota. 


Vältä kotisivujen yleisimmät virheet

Kotisivujen tekeminen on nykyään todella helppoa ja nopeaa. Kuka vain voi rakentaa yritykselleen kotisivut, mutta itse tehdyissä sivustoissa on usein ongelmia. Itse tehdyt sivut eivät yleensä houkuttele käyttäjiä eivätkä ne nouse korkealle hakukoneissa. Omatekoisilla kotisivuilla perusasiat voivat helposti jäädä unholaan, kun yrittäjä keskittyy liikaa omaan näkökulmaan. Tästä syystä käyttäjän ja asiakkaan näkökulma unohtuu eivätkä kotisivut palvele käyttäjiä ja niiden tavoite jää saavuttamatta. 

Varmista siis, ettet kompastu kotisivujen yleisimpiin virheisiin. Tai jos jo kompuroit, voit vielä korjata nämä virheet.

Kotisivut tehdään itseä varten

Kotisivut tulee aina tehdä asiakasta, ei itse varten. Kotisivuilla vierailee varmasti sekä potentiaalisia että jo uskollisia asiakkaita. Kotisivujen tulee palvella heitä molempia. Erityisen tärkeää on, että asiakas näkee heti sivustolle saapuessaan, että mitä yritys tekee ja tarjoaa. 

Liikaa visuaalisia ominaisuuksia

Usein yksinkertainen on kaunista. Vaikka visuaalisuus, kauniit värit, logot ja muut elementit ovat tärkeitä, ei niillä kannata ruveta leikkimään liikoja. Ylimääräiset elementit sekoittavat kokonaisuuden ja hämmentävät asiakasta. Sivusto olisi hyvä pitää mahdollisimman selkeänä ja käyttäjäystävällisenä. 

Huono luettavuus

Hyvällä kotisivulla on paljon hakukoneisiin sopivaa sisältöä, jotta se löytyy hakukoneista. Kuitenkin liika teksti ja huono luettavuus pilaavat hyvänkin sisällön. Tekstin tulee olla aiheeseen sopivaa, jäsenneltyä ja hyvin otsikoitua. Myös tekstin ja kuvien sijoittelua tulee miettiä. Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että käyttäjät eivät lue kaikkea tekstiä sivuilla, joten tekstit kannattaa pitää lyhyinä.

Yhteystiedot puuttuvat

Yhteystietojen tulee olla saatavilla helposti, mielellään jokaisella sivulla eikä pelkästään etusivulla tai yhteystiedoissa. Jos yhteystiedot puuttuvat tai eivät löydy helposti, asiakas jättää ottamatta yhteyttä.

Kuvat ovat huonolaatuisia

Kotisivut ovat kuin yrityksen julkisivu netissä, hyvälaatuiset ja asianmukaiset kuvat jäävät asiakkaiden mieleen, kun taas huonot kuvat saavat asiakkaat klikkaamaan pois sivustolta. Panosta siis laadukkaisiin kuviin.

Hakukoneoptimointi ja analytiikka on unohdettu 

Vaikka kotisivut olisivat kuinka hyvät, eivät ne näy Googlessa ilman kunnollista hakukoneoptimointia. Myös analytiikkaan kannattaa panostaa, jotta tiedät ketä asiakkaasi ovat ja mistä ne löytävät kotisivuillesi.

Mobiililaitteet on unohdettu

Kotisivuja selataan tietokoneiden lisäksi myös mobiililaitteilla, ja tästä syystä kotisivujen skaalautuminen mobiilissa on yhtä tärkeää kuin toimivat kotisivut. Tarkista myös, että sivut toimivat kaikissa selaimissa. 

Kehotus toimintaan puuttuu

Sivusto voi olla informatiivinen, mutta tärkeää on myös kehotus toimintaan. Asiakasta täytyy kutsua ottamaan yhteyttä tai ostamaan, jotta kotisivujen tavoite saavutetaan. Asiakkaat eivät osaa lukea yrittäjän ajatuksia, vaan he tarvitsevat ohjausta sivuston ja ostopolun läpi.

Persoonaton sivusto

Hyvät kotisivut jäävät ihmisten mieleen. Kerro rohkeasti tuotteiden tai palveluiden hyvistä puolista ja muista kehua itseäsi. Hyviä tapoja jäädä mieleen on esimerkiksi kertoa yrityksen tarina tai kerätä tyytyväisiltä asiakkailta referenssejä. 

Näillä vinkeillä vältät sudenkuopat ja rakennat toimivat kotisivut, jotka auttavat tavoitteen saavuttamisessa.